Responsable de administración e finanzas

O Porriño.
,
Pontevedra
Fecha de la oferta
Vacantes
1
Descripcion de la oferta

Empresa do sector de conxelados busca incorporar ao seu persoal a un/a responsable administración e finanzas.

Requisitos:

 • Formación universitaria e/ou posgrao en administración e finanzas.
 • Manexo ERP libra ou similar
 • Nivel alto en manexo de ferramentas ofimáticas e idiomas: inglés e valoraranse outros.
 • Experiencia en posto similar ou na área de administración e finanzas.

Funcións:

 • Elaboración dos estados contables mensuais da empresa e calquera outro informe: plan orzamentario financeiro anual, desenvolvemento de plans negocio frío e fábrica e potenciais oportunidades de crecemento da empresa. Control e xestión do seguimento de orzamento. Asistencia ao proceso de auditoría de contas
 • Coordinarse cos demais departamentos da empresa para recoller a información necesaria para elaborar os informes citados anteriormente.
 • Coordinar e responder da disciplina do persoal ao seu cargo, e distribuír e organizar o traballo do departamento de administración
 • Xestión de cobros e pagos, puntas de tesouraría e necesidades de capital. Relación con entidades financeiras que forman o pool bancario e outros acredores financeiros. 
 • Facturación e atención a clientes. Control e xestión cobros, análise risco clientes. Relación con entidade de caución.
 • Cumprir coa presentación da documentación segundo o calendario fiscal.
 • Recepción de reclamacións de facturas de clientes e dar solución ás mesmas en breve prazo.
 • Contabilidade e rexistro de todas as transaccións que se produzan na empresa.
 • Supervisión da xestión do depósito aduaneiro: relación con despachantes de aduanas e autoridades aduaneiras.
 • Resposta a solicitudes e atención a organismos oficiais (axencia tributaria, aduanas, industria, etc.)
 • Implantación sistema control custos distintas áreas negocio (frío, produción…), seguimento do custo de produción e do servizo e análise desviacións.
 • Xestión RRHH – implantación portal empregado.
 • Dixitalización procesos administrativos.

Ofrece: 

 • Contrato indefinido.
 • Xornada completa.
 • Salario a convir.