Aviso Legal

Dereitos de Propiedade Intelectual

 1. Todos os contidos do sitio web www.economistascoruna.org (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade de Colexio de Economistas da Coruña ou dos provedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva de Colexio de Economistas da Coruña e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.
 2. As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos de sitio web www.economistascoruna.org son titularidade de Colexio de Economistas da Coruña e están debidamente rexistrados.
 3. Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade de Colexio de Economistas da Coruña ou das entidades provedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen exprésaa autorización por parte do titular do devandito contido. A posta ao dispor dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima de www.economistascoruna.org.

Manifestacións

 1. Colexio de Economistas da Coruña manifesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. Con todo, Colexio de Economistas da Coruña non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.
 2. O sitio web www.economistascoruna.org podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. Colexio de Economistas da Coruña non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a www.economistascoruna.org exonera a Colexio de Economistas da Coruña de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.
 3. O sitio web www.economistascoruna.org non utiliza cookies nin outros medios técnicos que permitan identificar os usuarios, nin coñecer datos relativos á súa navegación.

Limitación de responsabilidade

 1. Colexio de Economistas da Coruña non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web www.economistascoruna.org ou á información contida no mesmo. Colexio de Economistas da Coruña non será responsable dos danos ou prexuízos, de calquera índole, que poidan derivarse do uso do sitio web www.economistascoruna.org.
 2. Colexio de Economistas da Coruña exclúe toda responsabilidade pola licitud, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web www.economistascoruna.org.

Ligazóns hipervínculos

 1. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.economistascoruna.org, comprométense a non establecer ligazóns a sitios web nos que non apareza o logotipo de Colexio de Economistas da Coruña e a non realizar manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis.
 2. Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.economistascoruna.org comprométense, así mesmo, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, poidan prexudicar de calquera modo o bo nome ou a imaxe de Colexio de Economistas da Coruña.
 3. A inclusión de hipervínculos en www.economistascoruna.org, non implica necesariamente que Colexio de Economistas da Coruña manteña relacións mercantís ou vínculos asociativos co titular do sitio web na que se estableza a ligazón.
 4. A presenza de hipervínculos en www.economistascoruna.org ten unha finalidade meramente informativa, motivo polo cal, Colexio de Economistas da Coruña non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto a a comerciabilidad, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/ou produtos e/ou servizos que se ofrezan a través do sitio web referenciado.

Datos de contacto e outros

 • Titular: Colexio de Economistas da Coruña 
 • Dirección: Cale Cabaleiros 29 - 1º, 15009 - A Coruña 
 • Dirección de correo electrónico: info@economistascoruna.org 
 • Teléfono de contacto: 981.154.325 
 • Número de identificación fiscal: Q-1500418-G