Economista de Garantía de Datos Económicos e Financeiros en Pontevedra-Sanxenxo

Sanxenxo
,
Pontevedra
Fecha de la oferta
Vacantes
1
Descripcion de la oferta

Empresa da área de Pontevedra-Sanxenxo busca incorporar ao seu persoal a un economista responsable de garantir e facilitar a fiabilidade, viabilidade dos datos económicos e financeiros da compañía.

Funcións principais:

 • Colaboración coa Dirección Financeira na realización, control e supervisión da contabilidade xeral e analítica.
 • Análise e desviacións da conta de explotación e balances de situación.
 • Elaboración, Control, Xestión e Supervisión de Tesouraría.
 • Colaboración con auditoría externa.
 • Participación na elaboración de peches mensuais e informes á matriz para a Dirección Financeira.
 • Interlocución conxunta con asesores fiscais / contables/auditores.

Búscase:

 • Economista ou graduado en similares.
 • Valorarase coñecementos do sector do turismo.
 • Valorásese coñecementos de Navision
 • Experiencia mínima de 5 anos no ámbito financeiro/analítico.
 • Imprescindible bo dominio de Excel-Nivel avanzado.
 • Persoa con capacidade analítica, resolutiva e polivalente.
 • Capacidade demostrada para recompilar, compilar e analizar datos.

Ofrecen:

 • Incorporación inmediata con contrato indefinido a empresa líder no sector do turismo.
 • Xornada completa.
 • Modalidade presencial.
 • Rango salarial a negociar, en función de experiencia achegada.