XXXVII Seminario Galego de Estudos Tributarios

17/10/2023
XXXVII Seminario Galego de Estudos Tributarios

Resumo do XXXVII Seminario Galego de Estudos Tributarios

 

O pasado 28 e 29 de setembro, o Círculo de Empresarios de Galicia foi o epicentro do coñecemento tributario durante a celebración do XXXVII Seminario Galego de Estudos Tributarios. Este evento congregou a un nutrido grupo de expertos e entusiastas do ámbito fiscal, quen tiveron a oportunidade de participar tanto presencialmente como online, sumando case un centenar de asistentes.

Este ano, o seminario cobrou especial relevancia pola calidade e profundidade dos seus relatorios. A presenza de distinguidos relatores como D. Miguel Caamaño Anido, Dna. Gloria Marín Benítez, D. Juan Arrieta Martínez de Pisón, D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Emilio Pérez Pombo, Carlos Romeu Praza, D. Marcos Álvarez Suso, D. Jesús Cudero Blas, e D. Francisco José Navarro Sanchís, garantiu unha análise exhaustiva e enriquecedora de temas tributarios de actualidade.

A apertura e peche do evento foron liderados pola Decana-Presidente do Colexio de Economistas de Pontevedra Dna. Lucy Amigo Dobaño, e polo Director Técnico do evento D. José Manuel Almudí Cid.

Os temas tratados, que incluíron desde o imposto temporal de solidariedade das grandes fortunas ata a fiscalidade da economía dixital e os criptoactivos, abordáronse cun enfoque práctico e enfocado cara á resolución dos retos actuais que enfronta o sector.

Cada relator achegou o seu valioso coñecemento e experiencia, propiciando un espazo para o debate e o intercambio de ideas. Este encontro non só permitiu aos asistentes actualizar e ampliar os seus coñecementos, senón tamén establecer contactos e sinerxías profesionais que sen dúbida contribuirán a enfrontar con éxito os desafíos do panorama tributario actual.

A variedade e relevancia das temáticas abordadas reflicten a importancia de manterse ao día nunha contorna fiscal en constante evolución, e o Seminario Galego de Estudos Tributarios demostrou unha vez máis ser unha cita ineludible para os profesionais do sector.

Desde aquí, expresamos o noso agradecemento a todos os que fixeron posible este evento, desde os relatores e moderadores ata cada un dos asistentes. Con eventos desta magnitude, o futuro do ámbito tributario móstrase prometedor e pleno de oportunidades para o intercambio académico e profesional. Esperamos con ansias o próximo encontro no XXXVIII Seminario Galego de Estudos Tributarios. Vémonos na próxima edición!

 

Fotos del Seminario Gallego 2023