Todo o que ocorreu na 7ª sesión das Xornadas Concursais

02/02/2023
7 xornadas concursais economistas pontevedra

Esta sétima sesión das xornadas técnicas concursais á que asistiron máis de 35 persoas, puxemos o foco nos procedementos concursais para microempresas (parte II e III). Unha sesión na que se discutimos e analizamos os aspectos crave relacionados con estes procesos incluíndo unha revisión detallada do Plan de Continuación ou do Procedemento de liquidación e a cualificación abreviada.

 O obxectivo era obter unha comprensión profunda de como abordar os desafíos e oportunidades que xorden no marco dos procedementos concursais para microempresas e conseguir trazar as mellores prácticas e estratexias para acometelos, por iso, expuxéronse varios casos prácticos a resolver conxuntamente entre asistentes e relatores despexando así calquera dúbida que puidese xurdir.

PROGRAMA DA 7ª SESIÓN

O procedemento especial para Microempresas II

  • Contido, elaboración e tramitación do Plan de Continuación.

Relatores: D. Isaías González García. Economista. Administrador Concursal. Membro do Consello Directivo do REFor e D. Ramón Xoga Costa. Economista. Administrador Concursal. Membro do REFor.

Moderador: José Ángel Dopico Gil.Avogado. Administrador concursal.

O procedemento especial para Microempresas III

  • O procedemento de liquidación.
  • A cualificación abreviada.

Relator: D. Jesús Sánchez Veiga. Avogado. Socio de J&A Garrigues, S.L.P.

Moderador: Fernando Simón Varela Economista. Administrador concursal. (Colexiado do Colexio de Economistas de Pontevedra)