Convocatoria de eleccións para a renovación dos cargos da Xunta de Goberno

Elecciones
13/04/2023
eleccións 2023

 

De conformidade cos Estatutos colexiais, artigos 34 e seguintes, aprobados por Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de 9 de maio de 2017 (DOGa, 26.05.2017), a Xunta de Goberno deste Colexio, na súa reunión do 30 de marzo de 2023, acordou convocar eleccións, a celebrar o día 16 de maio de 2023, para a renovación dos cargos da Xunta de Goberno, de acordo cos puntos dos seguintes documentos adxuntos: