Curso sobre o estado de información non financeira (EINF) - Informe de sustentabilidade. As claves para a súa elaboración e verificación

Circulo de Empresarios de Galicia. Avda. García Barbón 62,36201 Vigo
13/04/2023
4

Nesta ocasión, D. Salvador Marin e Dna. Esther Ortíz, departirannos desde un punto de vista económico-contable, como financeiro e de xestión, todos os aspectos relevantes sobre os informes anuais ou contas anuais, o Estado de Información non Financeira ou informe de sustentabilidade, e outros documentos que recollen calquera outro tipo de información sobre a empresa, e que contribúen a pola en valor e a diferenciala.

Este curso ten como obxectivo brindar aos seus participantes os coñecementos e habilidades necesarios para coñecer a información non-financeira ou en materia de sustentabilidade, que conforma o estado do mesmo nome, pero que á súa vez non é sinónimo do denominado informe de responsabilidade social corporativa ou outros informes parciais sobre outros ámbitos da información non financeira. Ademais de profundar nos corpos normativos de referencia máis aceptados a nivel internacional, e dar a coñecer cal é o camiño que se segue en canto a revelación de información empresarial, así como os pasos de futuro que xa se están dando, e que albiscan inmediatos, así como os continuos cambios regulatorios neste ámbito da revelación de información, e os referentes á súa adecuada verificación.

Matricula
Aberta
Modalidad
Presencial
Homologación
REA: 4 horas noutras materias. REC: 4 horas - pesndientes de homologación.

Contenido

PROGRAMA

1.-Introdución.
Marco xeral da normalización da información corporativa internacional: Información financeira e non financeira. Organismos internacionais de referencia. Pasado, presente e futuro. Información Integrada (IIRC). O Proceso de normalización europeo e o EFRAG.

2.-Elaboración de información non financeira.
Formatos de revelación e elaboración de información non financeira. Exemplos de informes de sustentabilidade. Estándares internacionais de información non financeira de referencia (ONU, GRI). Outros requisitos informativos (Informe de Goberno Corporativo) e outros marcos normativos específicos (por exemplo, LBG). As normas europeas de información corporativa en materia de sustentabilidade (ESRS).

3.- A Lei 11/2018 sobre información non financeira. Guía informativa do ICAC publicada en abril de 2021.
Que información non financeira pide a Lei 11/2018? Como elaborala? Que estándares seguir? Que indicadores de referencia cumprimentar? Onde incluír esta información non financeira? Posibilidades e GRI como corpo normativo de referencia internacional. Casos individuais como exemplo de distintos tipos de empresa.

4.- Exemplos prácticos.
Durante o desenvolvemento da materia poranse diversos exemplos prácticos de información non financeira ou de sustentabilidade publicados.

5.- Verificación. Estado da cuestión e aspectos xerais a considerar.

6.- Coloquio.

Lugares de celebración

Podes asistir de maneira presencial ou mediante videoconferencia:

Presencial: Círculo de Empresarios de Galicia.

Webinar: Mediante a plataforma Zoom.

Data: 13 de abril de 2023.

Horario: De 16:00 a 20:00 horas. 

 

Matricula

Inscrición aberta

  • Xeneral: 120€.
  • Colexiados: 100€.
  • Ejercientes libres e membros CGE: 80€.
  • Persoas desempregadas e xubiladas: 50€

 

           Presencial                                    Webinar

boton-inscribirme 8           boton-inscribirme 8

Documentos