Nº Colexiado Nombre Hab. profesionalmente
510 Ubeira Pérez, José Jaime Si