Emprego

A Bolsa de Traballo do Colexio pon ao dispor das empresas a profesionais da rama da economía e a empresa.

  • Graduados en Dirección e Administración de Empresas
  • Graduados en Economía
  • Graduados en Ciencias Actuariais e Financeiras
  • Graduados en Marketing
  • Graduados en Comercio
  • Con especialidades en Asesoría Fiscal, Asesoría Financeira e contable, Auditoría de Contas, Consultoría, Recursos Humanos, Marketing e Dirección de empresas… Aquí atoparás o teu perfil demandado: desde recentemente licenciados, a perfís junior, senior e directivos.

Os colexiados, ademais, desde a zona privada, poden editar as súas propias ofertas (para vacantes na súa empresa ou despacho, clientes, provedores, etc) e xestionalas directamente cos interesados que se inscriban.

Os particulares, empresas, entidades, etc... poden solicitar a publicación das súas ofertas remitindo á Secretaría do Colexio o formulario de publicar ofertas ou a través do formulario web.