Transparencia

De acordo co previsto no artigo 5 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, no Colexio de Economistas de Pontevedra publicamos a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

A esta información aplícanselle os límites contidos no artigo 15 da Lei 19/2013, os derivados da protección de datos de carácter persoal. De acordo con iso, a información que contén datos especialmente protexidos, faise pública previa disociación dos mesmos.

 

INSTITUCIONAL

 

 

Organigrama

Infórmache da Estrutura Colexial, quen son os seus membros, quen conforma a Xunta Xeral e a Xunta de Goberno e que comisións de traballo ten o Colexio.

deontologico

Descárgache este Código Deontolóxico onde o Consello Xeral de Economistas exerce as responsabilidades que a lexislación vixente atribúe aos Colexios Profesionais (Lei 2/1974, de 13 de febreiro).

 

ECONÓMICA
Informe

Consulta o Informe do Auditor 2022.

CCAA

Consulta as CCAA e a Memoria 2022

 

 

CANLE DE DENUNCIAS

 

Protocolo

Como pór unha denuncia? Tipos de Canles.

Formulario

Accede ao formulario da canle ético do colexio. 

 

 

 

 

 

CONSUMIDORES E USUARIOS
Quejas

Reclamacións e Queixas