Acceso a VLex

vlex

ACCESO A CONTIDOS

Vlex e o Colexio de Economistas de PONTEVEDRA ofrecen aos seus colexiados:  (Contidos Premium + DOGA + TSJ PONTEVEDRA completos)
 

CONTIDOS

Máis de 6,5 millóns de documentos a texto completo, e máis de 50 Editoriais / Partners colaboradores.

Os contidos distribúense da seguinte maneira:

 

 • Base de Datos de Xurisprudencia con máis de 3,5 millóns de sentenzas, con TODAS As SENTENZAS DO TS, TC, AN E TSJ PONTEVEDRA máis unha selección do resto.
 • Base de Datos de Lexislación refundida. Actualizada, tratada e con hipervínculos ao resto de contidos. Con máis de 2,7 millóns de documentos.
 • Base de Datos de Doutrina e Bibliografia, con máis de 15.000 artigos doctrinales, máis de 300 libros e revistas de todas as editoriais xurídicas
 • (única no mercado)
 • Base de Datos de Formularios de múltiples editoriais con máis de 2.600Formularios, esquemas, modelos e escritos actualizados.
 • Base de Datos de Doutrina Administrativa con máis de 250.000 resolucións, de DGRN, DXT, TEAC, Tribunal de Contas, Consello de Estado, Fiscalía Xeral do estado, CNMV, etc.

 
Os nosos contidos contan con ferramentas e funcionalidades exclusivas para permitir o mellor desempeño dos profesionais:

 1. Comparador de versións lexislativas: Análise comparada por artigo de versión actual e previa. Inclusión de versións futuras desde a súa aprobación.
 2. Multidispositivo e Multiplataforma: permite aos nosos usuarios acceder á información desde calquera dispositivo (tablet, portátil, móbil) e a través de calquera plataforma (Android, Apple, Windows) de maneira precisa e clara sen necesidade de descargar ninuna aplicación: webapp.
 3. Buscador Intelixente (Google Xurídico): vLex SmartSearch permite obter os resultados que realmente estamos a buscar (relevancia), grazas á súa gran precisión e á súa avanzada tecnoloxía, e ademais adáptase á túa maneira de buscar, de tal forma que canto máis o usas mellores resultados ofrécenos.
 4. Personalización: cada usuario poderá personalizar as nosas Bases de Datos segundo a súa conveniencia; engadindo notas, marcas, creando alertas sobre procuras ou documentos, seguindo documentos, personalizando o muro de actualidade, creando cartafoles, favoritos e mesmo se poderá personalizar o noso portal de actualidade e así recibir cada día ou semana un resumo en grao sumo destacado, a modo de newsletter persoal de contidos novos.
 5. Muro de actualidade: Personalización das novidades diarias para a actualización automática por parte da ferramenta.
 6. Informe análitico de citas en xurisprudencia: Analiza todas as citas de lexislación ás que se fai referencia e informa os cambios que sufriron con posterioridade á data de publicación da sentenza ou auto.
 7. Convenios colectivos: Absolutamente todos xa sexan de sector, empresa ou públicos.
 8. Tradutor: Tradutor de/a 13 idiomas con opción de texto paralelo.
 9. Prácticos vLex da área Laboral, Fiscal, CONCURSAL e Mercantil PREMIUM (Inclúen o contido premium completo + o práctico específico de cada
 10. especialidade): INCLUÍMOS A NOVA REVISTA DE LABORAL E Os WEBINARS.

 acceso