Logotipo do Colexio de Economistas de Pontevedra

Tipo de Listas

Tipo de Listas

Listas do ámbito provincial

Peritos 

Peritos para tasación pericial contradictoria (AEAT estatal)

Administradores concursais

Expertos independientes e Contables acreditados

Rexistro de mediadores, excepto os mediadores concursais

 

Listas de ámbito autonómico

Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)

Peritos para o Consello Galego de Colexios de Economistas (1)

 

  1. Listas utilizadas para as designaciós que se teñan que faer a través do Consello Galego de Economistas, no ámbito do convenio de esta entidade coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

     

Listas para uso interno dos Colexios

Peritos (con indicación, no seu caso, da condición de auditor)

 

 

LISTAS DIFERENCIADAS:

 

Listas elaboradas, a maiores, polos distintos Colexios ás que se extiende esta solicitud:

 

Colexio ao que corresponde a elaboración

Destinatario da lista

 

A Coruña

Tribunal Económico-Administrativo Municipal A Coruña

 

Pontevedra

Tribunal Económico-Administrativo Municipal Vigo

 

Pontevedra

Actuaciós Xudiciales para incluir na Guía de Peritos Xudiciales, editada por la Unión Profesional de Galicia (solo para colexiados/as persoa física)

 

 

PRAZO  DA SOLICITUDE:

Ata o 30 de novembro.

 

Remita a Solicitude firmada a pontevedra@economistas.org o a la C/ María Berdiales, 3 Entlo. 36203 Vigo.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade