Logotipo do Colexio de Economistas de Pontevedra

Publicidad

Nova plataforma de formación online. Proximamente anunciaremos os cursos impartidos en formato non presencial.

Servizos DXT

Servizos

 

 • Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión.
 • Presentación, pago e remisión telemática de autoliquidaciones correspondentes aos seguintes impostos:

  • ITPAJ
  • Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
  • Taxa Fiscal sobre o Xogo.
  • Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
  • Imposto sobre as Vendas Comerciantes polo miúdo de Determinados Hidrocarburos.


Procedemento para acceso aos servizos

 

 1. Envío da instancia de solicitude e da ficha de identificación de usuarios á Dirección Xeral de Tributos por fax: 981 544169. (descargar desde a sección Documentos)
 2. Remisión ao Colexio da mesma instancia por fax: 986 221252.

*Nota: para a utilización dos servizos da oficina virtual da DXT reservados a usuarios autorizados, é preciso dispor do correspondente Certificado Dixital. É válido o certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (o mesmo utilizado para a AEAT), ou calquera outro emitido polas entidades certificadoras recoñecidas pola Consellería de Economía e Facenda.

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade